LAUREACI KONKURSU "ŚLĄSKIE BUDOWANIE - 2015"

 

 

Nagroda i Tytuł

ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

 

MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie przebudowano tarasy po frontowej stronie budynku, przybudówki boczne oraz pochylnie podjazdowe. Następnie wykonano prace zewnętrzne, przy konserwacji elewacji budynku oraz oświetlenia zewnętrznego. Stworzono podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz wewnątrz powstała winda. Scena wewnątrz budynku została zaopatrzona w instalację gaszenia pożaru, zostały wymienione liny stalowe mostów oświetleniowych, a także kurtyny i urządzenia dźwigowego. W budynku dodatkowo zostały wymienione wszystkie drzwi, została przebudowana instalacja wodno- kanalizacyjna oraz hydrantowa, parkiety zostały wymienione i odrestaurowane, podobnie jak sztukateria gipsowa w pomieszczeniach o bogatym i charakterystycznym wystroju dla sztuki socrealizmu.

 

Nagroda za przeprowadzenie kompleksowego remontu i modernizacji Pałacu Kultury Zagłębia, jako wielce znaczącego obiektu kultury regionu.

 

 Nagrodę odebrała - Pani AGNIESZKA PASTERNAK – Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

MIASTO TYCHY

Stadion w Tychach to jeden z najpiękniejszych obiektów sportowych na Śląsku. Na początku 2013 roku stadion, który służył tyszanom przez ostatnie 42 lata, został zrównany z ziemią, a obecnie w jego miejscu funkcjonuje fantastyczny obiekt spełniający kryteria najnowocześniejszych stadionów w Europie. Mieści on na swoich w pełni zadaszonych trybunach ponad 15 tysięcy kibiców lub spragnionych wrażeń kulturalnych widzów - stadion jest przystosowany do organizacji na jego terenie koncertów i innych wydarzeń kulturalno-artystycznych.Nowy stadion spełnia wymogi UEFA oraz FIFA, co pozwala na organizację międzynarodowych meczów i spotkań w europejskich pucharach. Dzięki temu można mieć nadzieję, że do Tychów zawita futbol na najwyższym, światowym poziomie.

 

Nagroda za profesjonalne przygotowanie i realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego: -„Kompleksowa rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Tychach.”

 

Nagrodę odebrał - Pan MIŁOSZ STEC - Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.

Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach jest regionalnym Portem całego woj. śląskiego. Pod względem liczby odprawianych pasażerów oraz operacji lotniczych jest na czwartym miejscu w Polsce. Trzy terminale pasażerskie to przepustowość 5,5 mln pasażerów rocznie. Ostatnie lata to okres wielu inwestycji: nowa nawierzchnia lotniskowa, rozbudowa bagażowni, nowy terminal. Port Lotniczy Katowice dysponuje jedną z najdłuższych dróg startowych dostępnych w Polsce – oddaną do użytku w maju br. – 3200 m długości i 45 m szerokości. Port jest wizytówką Śląska i kraju. Jest dowodem prężnie działającego Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

 

Nagroda za przygotowanie, organizację finansowania i realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nowej infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Nagrodę odebrał - Pan ARTUR TOMASIK – Prezes Zarządu

 

 

GMINA SIEWIERZ

Siewierz należy do najstarszych grodów w Polsce. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1125 roku. Gospodarcze miasta i gminy pamiętają
o historii, łącząc tradycje z nowoczesnością. Siewierz rozwija się i pięknieje. Na dziś ważne tematy to: opracowanie projektu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 793, współpraca z samorządem w Będzinie w koncepcji utworzenia systemu dróg rowerowych. Obecnie powstaje także w oparciu o konsultacje społeczne program współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz pożytku publicznego.

 Nagroda za przygotowanie, organizowanie finansowania i realizacje programu rozwoju inwestycyjnego.

Nagrodę odebrał - Pan ZDZISŁAW BANAŚ - Burmistrz

 

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA O/KATOWICE

Historia i 80-letni dorobek jest mocnym fundamentem Związku. Skupia elitę inżynierską, wybitnych naukowców. Ściśle współpracuje
z organizacjami inżynierskimi w kraju. Jest obecnie na arenie międzynarodowej. Szanując historię i honor inżyniera tworzy pomost między odchodzącym a wstępującym pokoleniem. Członkowie Związku zawsze podkreślają: wszyscy jesteśmy inżynierami budownictwa, ludźmi, którzy tworzą materialną bazę państwa i społeczeństwa, wykonujemy zawód zaufania publicznego.

 

Nagroda dla uhonorowania Jubileuszu 80-lecia prowadzonej działalności.

 
Nagrodę odebrał - Pan MARIAN OSTAPCZYK - Wiceprzewodniczący Związku

 

 

WOJCIECH STAWIANY

Wojciech Stawiany jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. W swojej aktywności zawodowej podejmuje zagadnienia ekologii oraz inżynierii i monitoringu środowiska. W latach 1989-2003 Dyrektor Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska oraz koordynator regionalnego monitoringu środowiska w województwie katowickim. W trakcie pracy w NFOŚIGW w latach 2003-2005 Dyrektor Departamentu Projektów Strukturalnych. Inspektor Ochrony Środowiska. Od roku 2008 ponownie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest ekspertem w zakresie zagadnienia ochrony klimatu.

 

Nagroda za autorskie projekty monitoringu środowiska i ochrony klimatu, a zwłaszcza zwiększanie efektywności energetycznej oraz zarządzanie ich wdrażaniem.

 

 

ARSANIT SP. Z O.O.  W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Firma ARSANIT to producent nowoczesnej chemii budowlanej i styropianów THERMO. W ofercie jest niemal 100 specjalistycznych wyrobów, których produkcja odbywa się w dwóch zakładach – w Siemianowicach Śląskich i w Koninie. Jako jedna z nielicznych firm
w Polsce, jest samodzielnym producentem wszystkich komponentów wchodzących w skład rozwiązania termoizolacyjnego opartego na styropianie. Nad jakością i rozwojem oferty czuwa wielu specjalistów zarówno w Laboratorium jak i w Dziale Badań i Rozwoju. Arsanit
z powodzeniem współpracuje m.in. z architektami, projektantami, wspólnotami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi.

 

Nagroda za nowoczesną produkcję materiałów i systemów ociepleń oraz osiągniętą pozycję finansową i rynkową w sektorze budownictwa regionu i kraju.

 
Nagrodę odebrał - Pan KRZYSZTOF SKROBOT - Prezes Zarządu

 

ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH  SP. Z O.O. W BYTOMIU

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o.  jest  jednym z największych zarządców nieruchomości w Polsce, zarządzającym  blisko 1000 wspólnot.  Inicjuje działania których celem jest poprawa standardów społecznych, zdrowotnych i środowiskowych poprzez likwidację niskiej emisji, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery, poprawę komfortu życia mieszkańców, likwidację uciążliwości wynikających z istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło (piece węglowe, gazowe). Dzięki inwestycjom energooszczędnym systematycznie zmniejsza się zużycie ciepła. W obiektach obsługiwanych przez Spółkę sukcesywnie wymienia się tradycyjne oświetlenie na innowacyjne LED oraz eliminuje niepotrzebne odbiorniki energii elektrycznej.

 

Nagroda za profesjonalne zarzadzanie nieruchomościami, organizowanie ich kompleksowych remontów i modernizacji wraz z aktywnym pozyskiwaniem środków finansowych.

Nagrodę odebrał - Pan ARTUR KOMOR - Prezes Zarządu

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „MW” MARCIN WIERZBIŃSKI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „MW” Marcin Wierzbiński wykonuje pełen zakres usług budowlanych m.in. termomodernizację
z demontażem i utylizacją azbestu, kompleksowym remontem balkonów i wymianą stolarki okiennej, budowę obiektów mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, budowę hal magazynowych i produkcyjnych. Do tej pory Firma zrealizowała prace termomodernizacyjne, remonty elewacji i balkonów oraz wymianę stolarki okiennej budynków o łącznej powierzchni ponad 230.000 m2. Długoletnie doświadczenie, najnowsze dostępne technologie i materiały budowlane, wykwalifikowana kadrę pracowników.

Nagroda za profesjonalną realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Nagrodę odebrał - Pan MARCIN WIERZBIŃSKI - Właściciel

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO MIEJSKIE MZUM.PL SPÓŁKA AKCYJNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w trzech obszarach: dokumentacja i administracja dróg, roboty i kontrakty budowlane, administracja nieruchomościami oraz wynajem powierzchni biurowej i komercyjnej. Misją Spółki jest umacnianie rynkowej pozycji poprzez poszukiwanie szans i podejmowanie wyzwań biznesowych zmierzających do wzrostu jej potencjału, wartości, jakości usług oraz korzyści jakie może dać swoim właścicielom, pracownikom i lokalnej społeczności.

Nagroda za profesjonalne przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych budownictwa drogowego na terenie Miasta Dąbrowy Górniczej, a zwłaszcza za wzorcową budowę drogi do terenów przemysłowych w Tucznawie.

 

Nagrodę odebrał - Pan TOMASZ SOŁTYSIK - Prezes Zarządu

 

 

EVEREST BUDOWNICTWO GRYŁKO, PAPUGA SPÓŁKA JAWNA

Firma świadczy usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót budowlano-remontowych przeprowadzanych na obiektach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budowlach o charakterze przemysłowym. Firma oferuje bezpłatne doradztwo budowlane, a także pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania inwestycji. Prężny rozwój firmy na przestrzeni kilku lat pozwolił osiągnąć wysoką pozycję na krajowym rynku budowlanym. W swoich pracach firma wykorzystuje nowoczesne technologie budowlane, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz specjalistyczny sprzęt i zaplecze techniczne niezbędne do wykonania usług charakteryzujących się wysoką jakością.

Nagroda za profesjonalną realizację robót termomodernizacyjnych oraz remontowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Nagrodę odebrał - Pan WOJCIECH GRYŁKO i Pan KRZYSZTOG PAPUGA - Właściciele

 

 

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JANUSZ ROMIK

Zakład wykonuje roboty budowlane, remontowe i inwestycyjne: murarskie, dekarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wykończeniowe, docieplenia ścian metodą lekko-mokrą, docieplenia stropów granulatem oraz demontaż i zabezpieczenia płyt azbestowych. Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Romik realizuje prace fachowo, z zaangażowaniem
i starannością w wyznaczonym terminie. Wykorzystuje wysoko wykwalifikowanych fachowców, sprawnie prowadząc organizację prac. To profesjonalny wykonawca robót ogólnobudowlanych i budowlano-ociepleniowych.

 Nagroda za profesjonalną realizację kompleksowych modernizacji i remontów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Nagrodę odebrał - Pan JANUSZ ROMIK - Właściciel

 

 

WŁODAR WIESŁAW WŁODARCZYK s.j. w CZĘSTOCHOWIE

WŁODAR jest największym w regionie częstochowskim producentem betonu. Od początku swej działalności firma specjalizowała się
w produkowaniu i dostarczaniu betonu towarowego najwyższej jakości. Do zakresu działalności przedsiębiorstwa należy ponadto budownictwo o charakterze użyteczności publicznej, mieszkaniowej i przemysłowej; remonty i renowacje; hurtowa i detaliczna dystrybucja materiałów budowlanych. W marcu 2014 uruchomiono Wytwórnię Betonu w miejscowości Blok Dobryszyce koło Radomska. Spółka posiada inne nowoczesne węzły betoniarskie zlokalizowane w Częstochowie, Oleśnie oraz Myszkowie. 

Nagroda za profesjonalną i wzorcową jakość realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Nagrodę odebrał - Pan MARIUSZ WŁODARCZYK

 

 

CPR INWESTOR S.A.

Centrum dostarcza usługi z zakresu budownictwa, obsługi procesów inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami stawiając na wiarygodność i gwarantując najwyższą jakość. Centrum Projektów Regionalnych –Inwestor S.A jest spółką kontynuującą działalność Inwestora Górnośląskiego S.A. Połączenie spółek zaowocowało zintegrowaniem trzech zakresów działalności z szeroko rozumianego rynku budownictwa i nieruchomości:

działalności deweloperskiej,

zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

doradztwo w procesach inwestycyjnych.

Celem spółki jest współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego w zakresie budownictwa, infrastruktury
i ochrony środowiska. 

 

Nagroda za profesjonalne przygotowanie i realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego: - „Osiedle Kolonia Minerwy Ruda Śląska.”

Nagrodę odebrał - Pan TOMASZ DELOWSKI – Prezes Zarządu

 

 

 

 

Nagroda i Tytuł

AUTORYTET BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ

  

KRZYSZTOF MATYJASZCZYK

Prezydent Miasta Częstochowa

Krzysztof Matyjaszczyk ukończył budownictwo i zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej, Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej -  Ekonomia. Staranne wykształcenie, bogate doświadczenia zawodowe. W latach 2002–2007 wiceprzewodniczący Rady miasta Częstochowy. Pracował także jako zastępca naczelnika w starostwie częstochowskim. Profesjonalista, dobry, troskliwy gospodarz, ma wizję miasta, które wytrwale i konsekwentnie realizuje, osiągając zamierzone cele. Aktywny działacz smaorządowy.

 

Nagroda za kreatywność i profesjonalizm w organizowaniu finansowania i realizacji programu rozwoju inwestycyjnego miasta.

 

 

JERZY SWATOŃ

Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Minister Ochrony Środowiska w latach 2004-2005

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze, na której odbył także studia doktoranckie z zakresu organizacji
i zarządzania. Ukończył Wydział Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Były Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pełnił funkcję ministra środowiska w rządach Marka Belki. W 2008 objął funkcję dyrektora jednego z departamentów w NFOŚiGW. Współtwórca systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, ekspert i wybitny znawca tej tematyki.

 

Nagroda za wysoce profesjonalną, wieloletnią działalność dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju regionu i kraju.

 

 

MAREK NOCULAK

Prezes Zarządu Farby Kabe Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w branżach: spedycja krajowa i międzynarodowa, eksport wyrobów z drewna, branża stalowa, gazy techniczne i LPG, medycyna i farmacja. Od 1997 roku pracował na stanowiskach kierowniczych, początkowo związanych z zarządzaniem sprzedażą, następnie – działalnością operacyjną przedsiębiorstw oraz finansami, aż do stanowisk zarządzających całością spraw spółek. Prezes Zarządu Farby KABE Polska w Katowicach – szwajcarskiej firmy oferującej wysokiej jakości farby dekoracyjne, systemy ociepleń i lakiery proszkowe.

 

Nagroda za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie kierowanym przedsiębiorstwem oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa
i gospodarki regionu śląskiego.

 

 

ARTUR KOMOR

Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o.

Człowiek o niezwykłej aktywności zawodowej. Znawca rynków zagranicznych. Ekspert w zakresie opracowywania wniosków dla pozyskiwania dotacji unijnych. Talent organizacyjny, menadżerski. Zakład, którym obecnie kieruje jest  jednym z największych zarządców nieruchomości w Polsce, zarządzającym  blisko 1000 wspólnot. Inicjator wielu działań, których celem jest poprawa standardów społecznych, zdrowotnych i środowiskowych, poprzez likwidacje niskiej emisji, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery, poprawę komfortu życia mieszkańców, likwidację uciążliwości wynikających z istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło.

 

Nagroda za wybitną aktywność zawodową i społeczną, kreatywne zarządzanie kierowanym Zakładem Budynków Miejskich Sp. z o.o.
w Bytomiu, aktywną współpracę z samorządami gospodarczymi oraz osobisty wkład w rozwój gospodarki regionu.

 

PIOTR POLIS

Prezes Zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Dynamiczny w działaniu, kreatywny i konsekwentny. Duża wiedza fachowa i doświadczenie. Swoją drogę zawodową związał z obszarem zarządzania przedsiębiorstwami branży nieruchomości i budownictwa. Skutecznie pozyskał dla mieszkańców spółdzielczych zasobów środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
W pracy stawia na innowacyjność i nowoczesne technologie. 

 

Nagroda za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie działalnością kierowanej Spółdzielni oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego.

 

 

JAN LEMAŃSKI

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”

Członek Śląsko-Małopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami. Posiada licencję Zarządcy Nieruchomościami. Doskonale zna problematykę gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Od wielu lat umiejętnie kieruje zespołami ludzkimi. Potrafi podejmować szybkie i trafne decyzje. Uczestniczy w  rozwoju miasta Częstochowy oraz zarządza przepiękną dzielnicą „Północ”, w której zamieszkuje ponad trzydzieści tysięcy mieszkańców. 

 

Nagroda za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie działalnością kierowanej Spółdzielni oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego.

 

ZBIGNIEW ZIELAZO

Właściciel M.T. Roboty Ogólnobudowlane z siedzibą w Pszczynie

Człowiek przedsiębiorczy, doświadczony fachowiec i menadżer. Firma Pana Zbigniewa wykonuje prace polegające na malowaniu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych, pomieszczeń ogólnego użytku, malowaniu elewacji z acekolu, adaptacji pomieszczeń usługowych na mieszkania, remonty kompleksowe budynków użyteczności publicznej, remonty kompleksowe elewacji budynków.  Firma wykonała kompleksowe remonty wraz z ociepleniem kilkudziesięciu budynków. Ogółem dało to ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni ocieplonej. Roboty wykonuje z materiałów własnych, posiada pełne usprzętowienie oraz własne środki transportu. Firma wspiera Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

 

Nagroda za wieloletnie, profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie kierowanym przedsiębiorstwem oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego.

 

 

RYSZARD ŁACH

Właściciel PHU „JANTAR” w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jantar to doświadczenie, jakość, najnowsze materiały i technologie. Wznosi obiekty od podstaw, potrafi sprostać najbardziej wyrafinowanym potrzebom inwestorów. Pan Prezes Ryszard Łach to doświadczony menadżer, przedsiębiorczy i utalentowany szef. Odnosi sukcesy dzięki wytrwałej pracy, konsekwencji i skutecznym pokonywaniu trudności.

 

Nagroda za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie kierowanym przedsiębiorstwem oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa
i gospodarki regionu śląskiego.

 

 

MARIAN BOSZKO

Prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "Inżynieria" S.A. w Dąbrowie Górniczej

W branży budowlanej nieprzerwanie od 1977 roku. W roku 1990 wraz ze swym kolegą utworzył firmę wykonującą zadania remontowo-inwestycyjne dla miast Śląska i Zagłębia: zakłady przemysłowe i jednostki użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwo, w którym obecnie Pan Marian Boszko jest Członkiem Zarządu specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie robót inżynieryjno-drogowych
i kanalizacyjnych.  Inżynieria SA ma 25 lat. Lata trudnych początków, lata rozwoju i jednocześnie czas satysfakcji zawodowej i sukcesów.

 

Nagroda za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie kierowanym przedsiębiorstwem w okresie 25-lecia działalności oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego.

 

 

 

ANDRZEJ KOZUBSKI

Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” S.A.

W branży budowlanej również nieprzerwanie od 1977 roku. Zdobywał doświadczenie jako kierownik budowy w realizacji budowy obiektów towarzyszących Hucie Katowice oraz infrastruktury mieszkaniowej na terenie Śląska i Zagłębia. Bogata wiedza w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych: nadzorował szereg zadań remontowo-inwestycyjnych. Sprawny menadżer, przedsiębiorczy i zdecydowany
w działaniu. 

Nagroda za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie kierowanym przedsiębiorstwem w okresie 25-lecia działalności oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego.

 

 

WIESŁAW WŁODARCZYK

Prezes WŁODAR Wiesław Włodarczyk s.j. w Częstochowie

WŁODAR – spółka jawna, którą zarządza to, przypomnijmy, największy w regionie częstochowskim producent betonu. Człowiek o dużym harcie ducha, dla którego nie ma przeszkód nie do pokonania. Z sukcesem realizuje cele, które sobie stawia. Ambicja, zaangażowanie, poświęcenie nie są mu obce. Założona w 1993 roku firma rozrosła się i ma dziś swoje miejsce na mapie gospodarczej regionu.

 

Nagroda za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie kierowanym przedsiębiorstwem oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa
i gospodarki regionu śląskiego.

 

 

 

TYTUŁ HONOROWY WRAZ Z MEDALEM

„OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”

ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA

  

ANDRZEJ NOWAK

Przewodniczący PZITB O/Katowice

 

GRZEGORZ GOWARZEWSKI

Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wiceprzewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

RAJMUND SOROWSKI

Prezes Zarządu PPHU SOR-DREW w Świętochłowicach

 

 

TYTUŁ

PRZYJACIEL ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA

 

 

HENRYK GRZONKA

Prezes, Redaktor Naczelny Radia Katowice S.A.

Redaktor Henryk Grzonka relacjonował wiele najważniejszych imprez sportowych o randze międzynarodowej. Jest autorem pierwszej na świecie encyklopedii sportu żużlowego. Sport to jego pasja, tak jak pasją jest radio, jego magia, społecznie oddziaływanie, ale tez historia. Bo „Ligoniowe Radio” ma swoją bogatą tradycję, o której w swojej pracy Red. Henryk Grzonka zawsze pamięta. Jest autorem obszernej monografii Polskiego Radia w Katowicach. Kierując jednak działalnością antenową, dziś jako Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny, zawsze znajduje czas i miejsce w ramówce Radia Katowice dla tematyki budowlanej. Dziękujemy za przedstawienie słuchaczom Radia Katowice naszych branżowych, społecznie ważnych tematów. Bardzo nam miło, że znalazł się Pan w zacnym gronie „Przyjaciół Śląskiego Budownictwa”

 

Wyrażamy uznanie za wieloletnie zarządzanie działalnością Polskiego Radia Katowice, zgodnie z wymogami misji publicznej, a tym samym (wysoce profesjonalne dziennikarstwo oraz) za wymierny wkład w rozwój społeczny i gospodarczy województwa śląskiego.

 

 

 

PROF. NADZW. DR ZDZISŁAWA DACKO-PIKIEWICZ 

JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pani Profesor Zdzisława Dacko-Pikiewicz bardzo aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy promujące przedsiębiorczość. Dzięki Pani Rektor działania na rzecz upraktycznienia kształcenia nabrały tempa i stały się bardziej efektywne. Praktyka biznesowa zbiegła się z programami nauczania. Uczelnia wypracowała sobie pozycję swoistej platformy komunikacyjnej między przedstawicielami środowiska akademickiego i przedsiębiorcami. Taka wymiana doświadczeń to bardzo efektywny transfer wiedzy. I m.in. za to dziś dziękujemy, honorując Panią Profesor Zdzisławę Dacko-Pikiewicz Tytułem „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa ”.

 

Wyróżnienie za tworzenie systemowych warunków profesjonalnego kształcenia kadr zarządzających gospodarką rynkową regionu śląskiego i kraju oraz osobisty wymierny wkład w rozwój Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

 

ZBIGNIEW CIERNIAK

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Kiedy Profesor Stanisław Hadyna wrócił do Zespołu „Śląsk” przeprowadził ogólnopolski nabór do chóru. Spośród kilkuset kandydatów, po wieloetapowym przesłuchaniu, wyselekcjonowano kilku młodych, utalentowanych artystów. Wśród nich znalazł się Zbigniew Cierniak. Było to duże wyróżnienie. Od tej chwili całe swoje życie zawodowe związał ze „Śląskiem”. Śpiewał, tańczył, pełnił w Zespole wiele funkcji organizacyjnych, zajmował się marketingiem, promocją. W 2011 roku objął stanowisko Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Jest Pan Dyrektor Zbigniew Cierniak projektodawcą wielu przedsięwzięć zagranicznych. Koncertów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech. Dzięki jego zapobiegliwości „Śląsk” oklaskiwano w dalekim Szanghaju. Człowiek wyróżniany, wielce zasłużony dla polskiej kultury. Witamy dziś w gronie „Przyjaciół Śląskiego Budownictwa”

 

Dziękujemy za: wieloletnią działalność artystyczną zarządzanie Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, zapewnienie kompleksowej modernizacji i rewitalizacji Zespołu Parkowo-Pałacowego w Koszęcinie, siedziby Zespołu oraz za twórczy wkład w rozwój kultury regionu i kraju.

 

 

 

 

Aktualności
SZKOLENIOWE SEMINARIUM PODATKOWE

czytaj więcej...

Przedsięwzięcia Programowe Śląskiej Izby Budownictwa w 2016 roku

czytaj więcej...

OFERTA SZKOLENIOWA - I KWARTAŁ 2016

czytaj więcej...Newsletter