PLAN ZADANIOWY IZBY 

W OKRESIE I KWARTAŁU 2015r.


DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH
 • posiedzenie Prezydium Rady Izby – w dniu 19 stycznia 2015r. o godzinie 13 00 
 • w siedzibie Izby,
 • posiedzenie Komisji Rewizyjnej – w dniu 26 stycznia 2015r. o godzinie 13 00 
 • w siedzibie Izby,
 • posiedzenie Rady Izby – w dniu 2 lutego 2015r. o godzinie 13 00 w siedzibie Izby.

PLANOWANA TEMATYKA
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie – SPRAWOZDAŃ – z działalności statutowej i finansowej Izby oraz jej organów statutowych za rok 2014,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie – PLANU – działalności statutowej wraz z preliminarzem finansowym Izby na rok 2015. 

ORGANIZACJA SEMIANRIÓW SZKOLENIOWYCH I INFORMACYJNYCH 
 • 20 stycznia 2015r. – Seminarium Szkoleniowe – o nowelizacjach Prawa zamówień publicznych w godzinach 10 00 - 13 00  w siedzibie Izby – Prowadzący – dr Jacek Kaczmarczyk - Ekspert LEX-FIN Finanse i Obrót Gospodarczy  - Doradztwo i Usługi
 • 27 stycznia 2015r. – Seminarium Informacyjne – o dofinansowaniach unijnych dostępnych dla przedsiębiorstw ze środków RPO WSL 2014-2020  - o godzinie 10. 00 w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, prowadzone przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z prezentacją oferty Funduszu Górnośląskiego S.A. i Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o. o. – o poręczeniach wadialnych.
 • 30 styczeń 2015r. – budowlane seminarium szkoleniowe z hydroizolacji obiektowych (z prezentacją kooperacyjną firmy ) – Prowadzący – mgr ds. Mariusz Czyszek – rzeczoznawca budowlany; ekspert ds. termomodernizacji; Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa;
 • 11 luty 2015r. budowlane seminarium szkoleniowe pt. „Place zabaw – budowa i utrzymanie, przeglądy okresowe”. Prowadzący – mgr ds. Małgorzata Mazur – Członek Zarządu; Dyrektor ds. inwestycyjnych – Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 • 12 luty 2015r. – budowlane seminarium szkoleniowe „Umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane - wybrane orzecznictwo SN i SA”. Panel dyskusyjny związany z wybranymi orzeczeniami Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. – Prowadzący – Kancelaria Prawna GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Spółka jawna
 • 25 luty 2015r. – budowlane seminarium szkoleniowe „Przepisy bezpieczeństwa i  higieny pracy w procesie budowy i utrzymania obiektów budowlanych wynikające z Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych obowiązujących inwestora, projektanta, kierownika budowy i robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego.” Prowadząca – Anetta Ranosz – Nadinspektor Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach
 • 05 marzec 2015r. – budowlane seminarium szkoleniowe z dociepleń - (z prezentacją kooperacyjną firmy ) - mgr ds. Mariusz Czyszek – rzeczoznawca budowlany; ekspert ds. termomodernizacji; Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa;
PODATKOWE SEMINARIA SZKOLENIOWE PROWADZONE PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ
I ŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU 
 • 25 luty 2015r. (środa) godz. 10.00 – I SEMINARIUM PODATKOWE:  „Zmiany  w przepisach podatku VAT  od 1 stycznia 2015 r, z uwzględnieniem specyfiki działania przedsiębiorstw budowlanych i spółdzielni mieszkaniowych.” ; Prowadzący – Grzegorz Poleszczuk -  Kierownik II Referatu Kontroli Podatkowej, I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
 • 04 marzec 2015r. (środa) godz. 10.00 – II SEMINARIUM PODATKOWE:; „Najnowsze zmiany w przepisach podatku dochodowego,  z uwzględnieniem specyfiki działania przedsiębiorstw budowlanych i spółdzielni mieszkaniowych.”; Prowadzący – Beata Danis – Inspektor Kontroli Podatkowej,  I Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu  

SZKOLENIOWE SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA (BEZPŁATNE)
 • Temat – Projekt pt. „Zielone przedsiębiorstwo” – Szkolenia weekendowe – Terminy – 17 – 18 styczeń 2015r.; 31 styczeń 2015r. – 01 lutego 2015r.; 28 luty 2015r. – 01 marzec 2015r.; 14 – 15 marzec 2015r.; 11-12 kwiecień 2015r.; 25 - 26 kwiecień 2015r., Prowadzący – Anna Ostatek Blueopen
 • Temat – Projekt „Eko era w budownictwie”, 24 – 26 luty 2015r.(wtorek – czwartek) –– Prowadzący - Trustcon Sp. z o.o.
 • Temat – „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001” – 27 – 29 styczeń 2015r. (wtorek – środa) – Trustcon Sp. z o.o.
 • Temat – „Eko era w budownictwie” – 30 styczeń 2015 r. - (wtorek – czwartek) – Trustcon Sp. z o.o.
 • Temat – Projekt pt. „EKO na TAK" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 02 – 06 lutego 2015r.; 16 – 20 luty 2015r. – Trustcon Sp. z o.o.
 • Temat – „Green house – zastosowanie rozwiązań eko w budownictwie” – 21 – 23 kwietnia 2015r.(wtorek – czwartek) –INVEST Piotr Kozyra
Aktualności
Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

zapraszamy do obejrzenia serialu "Honor Inżyniera"...


czytaj więcej...

Poręczenie zapłaty wadium

Śląska Izba Budownictwa we współpracy ze Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym ...

XVII Gala Budownictwa

Zapraszamy Państwa do zapoznania sie z relacją filmową...


czytaj więcej...Newsletter