Zapraszamy do udziału w

XVII Gali Budownictwa

która odbędzie się w dniu 7 listopada 2014 r. o godzinie 18:00 w Operze ¦l±skiej w Bytomiu.

Tradycyjnie, w trakcie Gali będzie miało miejsce

wręczenie prestiżowych Nagród i Wyróżnień organizowanego przez nasz± Izbę 

 

¦l±skich Wielkich Nagród Budownictwa

dla przedsiębiorstw, organizacji spółdzielczych i samorz±dów terytorialnych,

 

Autorytet – Budownictwa i Gospodarki ¦l±skiej

dla osób indywidualnych, kadr kierowniczych organizacji budownictwa regionu i kraju. 

Wybitnym postaciom krajowego i ¶l±skiego budownictwa nadane zostan±

 

Tytuły Honorowe wraz z Medalem

„OSOBOWO¦Ć BUDOWNICTWA ¦LˇSKIEGO

oraz

 

Tytuły

„PRZYJACIEL ¦LˇSKIEGO BUDOWNICTWA”

 

XVII Gala Budownictwa to szczególne wydarzenie integracyjne przedsiębiorstw członkowskich naszej Izby oraz ¶rodowisk budowlanych regionu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! 

 

„FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY” >> pobierz

zgłoszenia przyjmowane będ± w terminie do 20 paĽdziernika 2014 r.

 

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o przekazanie wypełnionego formularza

na adres: izbabud@izbabud.pl lub faksem 32 204 10 85, na podstawie którego Biuro Izby przekaże imienne zaproszenia.

 

 

 

Aktualno¶ci
Serwis fotograficzny

VI ¦l±skiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo¶ci, zapraszamy do ogl±dania...


czytaj więcej...

Forum Budownictwa ¦l±skiego

najnowsze specjalne e-wydanie konferencyjnego czasopisma...


czytaj więcej...

PARTNERZY "VI ¦LˇSKIEGO FORUM"

Merytoryczni, Kooperacyjni i Finansowi. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z profilem ich działalno¶ci...

czytaj więcej...Newsletter