O Konferencji

Komunikat nr 1 - „Zaproszenie” na „VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” (ulotka)

Formularz zgłoszeniowy (KARTA uczestnictwa w VI Śląskim Forum)

Organizatorzy konferencji

Współorganizatorzy konferencji

Partnerzy instytucjonalni

Rada Programowo-Naukowa konferencji

Partnerzy Merytoryczni

Partnerzy Kooperacyjni i Finansowi

Patronat Medialny

Komitet Organizacyjny konferencji

Założenia programowe

<< RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI >>

Proponowane miejsca noclegowe w Katowicach

ANKIETA budownictwa wielkopłytowego i wielkoblokowego - skierowana do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych


ORGANIZATORZYWSPÓŁORGANIZATORZY


  


PARTNERZY INSTYTUCJONALNI
RADA PROGRAMOWO – NAUKOWA


(w uzgadnianiu i alfabetycznie)
 
prof. dr hab. Andrzej S. Barczak h. c. - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński - Uniwersytet Zielonogórski
mgr Bernard Błaszczyk - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki - Prezes Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross - Politechnika Śląska
dr inż. Robert Geryło - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak - Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
prof. dr inż. arch. Andrzej Grzybowski - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz, prof. nadzw. ITB - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
dr inż. arch. Beata Komar - Politechnika Śląska
prof. dr Franciszek Kubiczek - Przewodniczący Rady Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego
dr inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus - Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Lucjan Kurzak - Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko - Przewodniczący Komitetu Nauki
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
dr inż. Mikołaj Malesza - Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa
dr inż. Leszek Niedostatkiewicz - Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska - Politechnika Śląska
dr Andrzej Obmiński - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
dr inż. Anna Ostańska - Politechnika Lubelska
dr inż. Marian Płachecki - Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski - Politechnika Śląska
mgr inż. arch. Mariusz Ścisło - Prezes Stowarzyszenia Architektów RP
prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek - Politechnika Śląska
mgr inż. Ryszard Trykosko - Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
doc. dr inż. Stanisław Wierzbicki - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
mgr inż. Walerian Witas – praktyk i ekspert budownictwa wielkopłytowego
dr inż. Michał Wójtowicz - Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie


Partnerzy MerytoryczniPartnerzy Kooperacyjni i FinansowiPatronat Medialny


 


KOMITET ORGANIZACYJNY


 
Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa; Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach; Andrzej Nowak – Przewodniczący Oddziału Katowickiego - Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; Stefan Czarniecki - Wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2010-2014; Członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach; Mariusz Czyszek – Dyrektor P.B. P. H. „ML- BUD” S. C. w Gliwicach; Zbigniew Dzierżewicz - Rzeczoznawca budowlany GINB 791/9; Grzegorz Gowarzewski – Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Teresa Horbowy - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w Dąbrowie Górniczej; Kazimierz Konieczny – Kierownik Śląskiego Oddziału Instytutu Techniki Budowlanej; Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej; Piotr Polis - Prezes Zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”; Jan Spychała - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego; Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach; Jan Witkowski – Wiceprzewodniczący Oddziału Katowickiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 


I. Cele przedsięwzięcia

 • Przywrócenie budynkom mieszkalnym sprawności technicznej poprzez ich modernizację i przystosowania do aktualnych przepisów techniczno – budowlanych, wymagań użytkowych i technologicznych, które stwarzają nową jakość mieszkańcom,
 • Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie wartości nieruchomości oraz atrakcyjności budynków i osiedla,
 • Poprawa jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w wielkich osiedlach – „Humanizacja” blokowisk,
 • Realizacja celów integracyjnych w zakresie zapotrzebowań kulturalno-oświatowych, społecznych, usługowych oraz zapewniających możliwość rekreacji,

II. Cel finansowy przedsięwzięcia

 • Zapewnienie kontynuacji publicznego wsparcia finansowego dalszej modernizacji i rewitalizacji wielkopłytowych zasobów mieszkaniowych województwa śląskiego i kraju.

III. Zakres tematyczny

1. Utrzymanie budynków wielkopłytowych – eksploatacja,

 • warunki techniczne użytkowania,
 • kontrola okresowa stanu technicznego budynków wielkopłytowych z oceną ścian zewnętrznych betonowych, elewacji z płyt azbestowo-
 • cementowych oraz elewacji po ociepleniu,

2. Remonty i roboty naprawcze budynków wielkopłytowych,

3. Potrzeby modernizacji budynków wielkopłytowych,

 • zastępowanie elewacji z płyt azbestowo – cementowych i elementów z azbestu (balustrady, ścianki loggiowe, przewody kominowe) materiałami nieszkodliwymi wraz z utylizacją azbestu i elementów budynków materiałami nieszkodliwymi wraz z utylizacją azbestu,
 • termomodernizacja budynków wielkopłytowych, po likwidacji elewacji azbestowo – cementowych oraz dodatkowe docieplenie budynków ocieplonych w latach 1990 do 2002 o obniżonej jakości energetycznej w świetle warunków technicznych WT2014 (Dz. U. z 2013 r. poz. 926) i wymagań w latach 2014, 2017 i 2021 w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła ścian, dachów i stropodachów,
 • wymiana stolarki okiennej mieszkaniowej i na klatach schodowych,
 • dostosowanie do aktualnych przepisowe techniczno –budowlanych
 • instalacji wodnej, elektrycznej i gazowej oraz ogrzewania CO w zakresie zastosowania indywidualnych odpowietrzników na pionach i wymiany głowic termostatycznych przy grzejników, opomiarowanie i olicznikowanie mediów,
 • modernizacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (nawiewnej i wywiewnej) w budynkach wysokich wysokościowych.

4. Kierunki rewitalizacji budynków i osiedli wielkopłytowych,

a) budynki wielkopłytowe

 • likwidacja skorodowanych betonowych balkonów i loggii i zastąpienie ich dostawianymi loggiami z prefabrykowanych elementów pionowych (żelbetowych lub stalowych), kotwionych w poziomie stropów każdej kondygnacji i opartych na własnych fundamentach,
 • dostosowanie budynków 5-cio kondygnacyjnych do wymagań warunków
 • technicznych WT2009 (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz.461) przez dobudowanie do elewacji klatek schodowych dźwigów osobowych oraz przystosowania niezbędnych warunków do korzystania z budynków wielorodzinnych osób niepełnosprawnych szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • powiązanie funkcji mieszkalnych z otoczeniem przez zastosowanie efektowych wejść do budynków, zieleni wokół budynków oraz ogródków przydomowych,
 • przekształcenie struktury mieszkań polegająca na łączeniu małych sąsiednich lokali (powierzchnia dwóch mieszkań) i poprawa ich funkcjonalności.

b) osiedla wielkopłytowe

 • realizacja celów integracyjnych i potrzeb kulturalno-oświatowych,
 • dostosowanie i modernizacja uzbrojenia zewnętrznego,
 • rekreacja w środowisku naturalnym i bezpieczeństwo,
 • gospodarka odpadami – segregacja,
 • zwiększenie nowych miejsc parkingowych.

IV. Formy finansowania

 • Środki własne mieszkańców,
 • Działalność gospodarcza spółdzielni i wspólnot,
 • Dofinansowanie z krajowych i regionalnych programów operacyjnych UE na lata 2014-2020,
 • Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • Preferencyjne kredyty w ramach rządowych programów celowych.

 

Aktualności
Zapraszamy na targi budowlane

Wystawców i Zwiedzających...


czytaj więcej...

Forum Budownictwa Śląskiego

najnowsze specjalne e-wydanie konferencyjnego czasopisma...


czytaj więcej...

PARTNERZY "VI ŚLĄSKIEGO FORUM"

Merytoryczni, Kooperacyjni i Finansowi. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z profilem ich działalności...

czytaj więcej...Newsletter